Logo 1 Logo 2

Pärnu hariduse aastapreemia sai täiskasvanute gümnaasium

Tagasi esilehele

Pärnu Linnavalitsus otsustas tunnustada Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis käivitatud tugistruktuuri hariduse aastapreemiaga.

Projekt “Teisel ringil targaks, Pärnumaa” aitas käivitada koolis uue tugistruktuuri, mis kaotas ära senise klassijuhatajate süsteemi. Tugiteenuste osakonna käivitamine ja edukas töötamine oli projekti kõige laiamahulisem töö.

Alates 2016. aasta sügisest alustasid tööd 4 õppenõustajat, 2 tugiõpetajat (reaal- ja humanitaarained), eripedagoog ja e-õppesüsteemide arendaja.
Õpilastel on võimalus saada nõustamist psühholoogilt ja perenõustajalt.

Tänu otsekontaktile,mis õppenõustajal õpilastega tekib, on võimalus jõuda kiiremini abivajajateni ja suunata nad vastava spetsialisti poole.

Pärnu linna hariduspreemia määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetajate, haridustöötajate ja noorsootöötajate rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte, noortevaldkonna edendajaid, tugispetsialiste ja teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle panus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna arengut.

Hariduse aastapreemiaga kaasneb 2200 eurot koolile.
Ettepaneku tunnustamiseks tegid kooli vilistlased.

Aitäh!