Logo 1 Logo 2
VII EESTI TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMIDE UURIMISTÖÖDE JA PRAKTILISTE TÖÖDE SEMINAR
Esileht
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium on kool, kuhu on oodatud õppima kõik täiskasvanud, kellel põhi- või keskharidus omandamata.

Meie koolis õppida on huvitav, uhke ja hää.