Logo 1 Logo 2

Hoolekogu

Hoolekogu koosseisu e-posti aadress on hoolekogu@ptg.ee.

Hoolekogu koosseis

Kalli Mägar
kooli pidaja esindaja
Aavo Jakobsoo
õppenõukogu esindaja
Katrin Kobolt
õppenõukogu esindaja
Laura Johanna Jõesalu
õpilasesinduse esindaja
Krista Kruusa
vilistlaste esindaja
Kaidi Suviste
vilistlaste esindaja
Malle Ellam
kooli toetava organisatsiooni esindaja
Arvo Suppi
kooli toetava organisatsiooni esindaja
Hannes Lemberg
kooli toetava organisatsiooni esindaja