Logo 1 Logo 2
Esileht
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium on kool, kuhu on oodatud õppima kõik täiskasvanud, kellel põhi- või keskharidus omandamata.

Pärnu Linnavalitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium on sõlminud põhikooli -ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõike 4 alusel halduslepingu, mille kohaselt annab Pärnu linn Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi pidamise alates 01.09.2022 üle riigile. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium jätkab riigigümnaasiumina.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumisse õppima asusid. Koolitöötajate töölepingud lähevad töölepingu seaduse § 112 kohaselt muutumatul kujul üle riigikoolile alates 01.09.2022.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi kinnistu on kooli pidamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kasutusse antud kuni 31.08.2024. Haldusleping on kättesaadav Pärnu linna dokumendiregistrist.

Erasmusplus Nordplus Elsf horiz