Logo 1 Logo 2

Hea lapsevanem, õppur, töötaja!

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta ning sellepärast oleme koostanud andmekaitsetingimused, kus antakse ülevaade andmetest, mis meil on, millisel eesmärgil töötleme, millised on turvameetmed ja avalikustamise põhimõtted ning kaua andmeid säilitatakse.

Kool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus: seadusejärgse kohustuse täitmine, lepingu täitmine, eluliste huvide kaitsmine, avalikes huvides oleva ülesande täitmine ning nõusoleku küsimine. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates koolile avalduse.

Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustega on teil võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku Triin Kimmeli poole e-posti aadressil triin.kimmel@ptg.ee.