Logo 1 Logo 2
Elsf horiz

Projektid

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium teeb koostööd erinevate koolide ja haridusasutustega. Oleme oodatud partnerid rahvusvahelises projektitöös.

Hetkel käimasolevad projektid

Käesoleval õppeaastal toimub PTG personalile Erasmus+ õpirände projekt "Valmis muutusteks" kahte Soome õppeasutusse: Eira täiskasvanute gümnaasiumisse Helsingis ja Oulu rahvaülikooli keelte osakonda.

Oleme mõlema organisatsiooniga varem kokku puutunud ja soovime koostööd uuendada ja vahetada kogemusi üksteiselt õppimise eesmärgil. Loodame saada õpirände käigus häid ideid selle osas, kuidas võimalikult varakult märgata suhtlemis- või keeleprobleemiga õppijaid ja neid võimalikult tõhusalt toetada, et nad saaksid jätkata varasemalt poolelijäänud põhikooli- või gümnaasiumiõpinguid. Samuti soovime saada uusi mõtteid e-õppe korralduse, läbiviimise ja konkreetsete meetodite, rakenduste ja tehniliste lahenduste osas, et tõhustada e-õpet enda koolis. Selleks soovime antud õpirände jooksul kohtuda ja vestelda kolleegidega ning tutvuda Soome partnerite e-õppe kursustega. Kuna Soome koolidel on palju kogemusi avaliku ruumi kasutamisega õppetööks väljaspool klassiruumi, siis soovime partnerite juures tutvuda sealsete näidetega, et muuta õppetööd enda koolis mitmekesisemaks.

ErasmusestCo fundedbytheeu

Varem oleme olnud partnerid järgmistes projektides:

ErasmusplusNordplus