Logo 1 Logo 2

Sisseastujale

Uute õppijate vastuvõtmine 2022/23 õppeaastaks algab 01.08.2022.
Õppetöö algab 05.09.2022.

Sisseastumisavalduste esitamine toimub SAIS infosüsteemi kaudu, kus saab valida ka vastuvõtuvestluse aja õppenõustajaga. Enne avalduse täitmist veendu, et sul on kehtiv ID-kaart või Mobiil-ID, digitaalne dokumendifoto (mille saab vajadusel riigiportaal www.eesti.ee keskkonnast) ning vajalikud haridusttõendavad dokumendid ja nende digitaalsed koopiad SAIS-i üles laadimiseks.

Palun võtke isikut tõendav dokument ja haridust tõendavate dokumentide originaalid kaasa ka siis, kui tulete vestlusele õppenõustajaga.

Põhikooli klassidesse võetakse vastu õpilasi, kes on 17-aastased või vanemad. Gümnaasiumiastmes õppimiseks on vajalik põhiharidus, vanusepiiranguid ei ole.

E-õppesse astuda soovijal palume eelnevalt tutvuda e-õppe meelespeaga.

4.-9. klassi õppima asumiseks on vaja:

10. klassi õppima asumiseks on vaja:

11. ja 12. klassi õppima asumiseks on vaja:

Täiendava info saamiseks pöördu kooli sekretäri poole ja tutvu PTG vastuvõtmise korraga.

Endised õpilased meie koolist