Logo 1 Logo 2

Kooli õppekava

Dokument | kirjeldus
Kirjalike tööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend (veebileht)
Lisa 1 - PK keel ja kirjandus
Lisa 10 - G matemaatika
Lisa 11 - G loodusained
Lisa 12 - G sotsiaalained
Lisa 13 - G kunstiained
Lisa 14 - G üldharivad kursused
Lisa 15 - G valikkursused
Lisa 2 - PK võõrkeeled
Lisa 3 - PK matemaatika
Lisa 4 - PK loodusained
Lisa 5 - PK sotsiaalained
Lisa 6 - PK kunstiained
Lisa 7 - PK valikained
Lisa 8 - G keel ja kirjandus
Lisa 9 - G võõrkeeled
Õppekava üldosa 2022