Logo 1 Logo 2

Õppijate rahulolu Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumiga

Tagasi esilehele

Innove poolt 2020 läbiviidud küsitluse põhjal.

Viide küsitlusele …